سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
سوزش درد بردباری را جرعه جرعه درکش که آن اساس حکمت و ثمره دانش است . [امام علی علیه السلام]